Hoe werken we?
Het ondersteunen van innovatieve ontwikkelingen vraagt om een specifieke manier van kijken en werken. Vragen en antwoorden grijpen vaak in elkaar en oplossingen kunnen alleen gevonden worden door het systeem als geheel te zien.  Er is een inhoudelijke complexiteit. Oplossingen zijn onbekend en onzeker. Vragen worden anders gezien en beleefd door burgers, overheden of bedrijven. Wetenschap en deskundigheid gaan dat niet oplossen.
Dobe biedt een procesaanpak. De aanpak gebaseerd is een zorgvuldige probleemanalyse, met aandacht voor de precieze vraag en doelstelling.

Wie?
Maria Kuiken studeerde psychologie bij de Rijksuniversiteit in Groningen en in 1996 promoveerde ze in de Psychologische, Pedagogische en Sociale Wetenschappen aan dezelfde universiteit. Ze voerde wetenschappelijk onderzoek uit naar onder meer leren en gedragsbeļnvloeding van jong volwassenen. Ze richtte zich vooral op de invloed van informatie, instructie en feedback op het gedrag van mensen. Veel van haar onderzoekswerk vond plaats in het domein van verkeer en mobiliteit. Tussen 1997 en 2012 was ze senior en strategisch adviseur bij adviesbureau Royal HaskoningDHV (voorheen DHV). Sinds 2011 opereert ze als zelfstandige professional.Maria KuikenIk word gedreven door een voortdurende zoektocht naar de balans tussen de verbinding en de eigenheid. Kunst en wetenschap zijn daarbij complementair.Maria Kuiken LinkedIn