Dobe richt zich op trage vragen in complexe sociale en maatschappelijke systemen: hoe gaan we onze mobiliteit regelen? Hoe blijven mensen met plezier en energie werken? Welke waarden blijven mensen motiveren?


Dobe ontwerpt samen met u effectieve interventies voor gedragsbe´nvloeding. Het kan gaan om mobiliteit, maar ook om wonen, werken en persoonlijk welzijn. We bieden procesbegeleiding bij transities en hebben vooral aandacht voor de vertaling van het concept of het abstracte idee naar een passende volgende stap. De drijfveren en waarden van betrokkenen zijn daarbij sturend.